ข้อมูลการติดต่อ

กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ที่อยู่  เลขที่ 99/4  ถ.ปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ  ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :  0 2581 3313 ต่อ 315
โทรสาร  :  0 2581 3313
E-Mail   :  plan@ptt1.go.th