รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน 

ต้นฉบับรายงาน2566 รอบ 6 เดือน.pdf