ผู้บริหาร

ดร.กัมพล  เจริญรักษ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายธนกฤต  แก้วนามไชย

รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565  ดร.กัมพล  เจริญรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2 / 2565   ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -10.30 น  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  ดร.กัมพล  เจริญรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1 / 2565   ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2   ภาพกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567.pdf

แผนปฎิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2567.pdf

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ปท.1.pdf

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระบบงาน

คู่มือการจัดตั้งบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน   

ประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริหารของกลุ่มนโยบายและแผน